УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2023-2024 г.

2 "а" клас

Успешен екип е онзи, който се е сработил така, че дори в най-динамичната сфера и напрегнат момент постига с хармония и разбирателство поставените цели.

610

Обучавани деца

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2023-2024 г.