МАТЕРИАЛНА БАЗА

our team

Училищна среда

Учениците в 141 ОУ се обучават в сигурна и спокойна атмосфера.

Училищната среда е съвремненна и уютна.

Класните стаи са просторни и уютни, във всяка класна стая има кътове за отдих и четене, както и интерактивни дисплеи, които се използват в преподаването с цел подпомагане усвояването на учебното съдържание и неговото представяне по атрактивен и вълнуващ за учениците начин.

141 ОУ разполага с два физкултурни салона, спално помещение за децата от ПГ, два ресурсни кабинета и голям двор за весели игри.