Къде да ни намерите

Свържете се с нас

Къде да ни намерите

Свържете се с нас

Програма за безплатен сайт

Link OUT

Link in

Предистория: От Първото Училище до Изграждането на Ново

з 1913 година се разкрива първото училище в село Божурище, в помещението на конезавода.  1930 година то е преместено в частната сграда на Стефан Стоичков. Подобно на това, прогимназията се развива в сградата на фотографката в района на училището. С населението, което расте, Божурище става махала, подчинена на община Гурмазово. Събитията като събранието на 11 февруари 1934 г. в махала Божурище оформят решението за изграждането на ново училище.

Откриване: Рождението на Училището Програма за безплатен сайт

Официалното откриване на новото училище в Божурище се случва на 2 ноември 1935 година, макар че функционира от 1937 година. Училището е кръстено с името на Христо Топракчиев, първият прогресивен летец в България. Програма за безплатен сайт

Развитие и Съвремие: Еволюцията на Образованието Програма за безплатен сайт

С нарастването на населението и учениците, нова училищна сграда става необходимост.  1966 година се започва строежът на новото училище, което е завършено със средства на ОНС. От 1983/1984 година, основното училище се преобразува в едно Средно Политехническо училище.

След 1989 година, промените в образованието водят до отмяна на ученическата униформа и други идеологически практики. Системата на ПГО продължава, а училището се адаптира към новите изисквания на времето. Изграждат се нови кабинети и сгради, въвежда се по-голяма свобода за учителите и учениците.

Постоянно Подобрение: Успешното Управление

Под ръководството на различни директори, училището продължава да се развива и модернизира. Във 2009 година, г-жа Мая Каранфилова Спасова поема длъжността “Директор”, като продължава да развива училището в съответствие със съвременните стандарти и изисквания.

cherry-adv.net