ПЕТИ КЛАС

ПЛАН ПРИЕМ 2023/ 2024

Уведомяваме всички заинтересовани родители,  че със заповед ………………  на директора на 141. ОУ “Народни будители”, съгласувано с общинския съвет на училището е утвърден училищен план прием за учебната 20 трета 2024 учебна година както следва:

Пети клас – 1  паралелка

– разполагаме с високотехнологичен STEM  кабинет по природни науки

– интернет достъп до всяка точка има мултимедия

– два физкултурни салона и един специализиран за бойни изкуства

– работим по национални програми и проекти

– Използваме  Уча.се и Mozabook

За свободни се считат местата класовете от съответния етап до максимален брой ученици,  съобразно нормативната уредба.

Кандидатстването се осъществява на място в 141. ОУ

Успешен екип е онзи, който се е сработил така, че дори в най-динамичната сфера и напрегнат момент постига с хармония и разбирателство поставените цели.

610

Обучавани деца

ПЛАН ПРИЕМ 2023/ 2024

Уведомяваме всички заинтересовани родители,  че със заповед ………………  на директора на 141. ОУ “Народни будители”, съгласувано с общинския съвет на училището е утвърден училищен план прием за учебната 20 трета 2024 учебна година както следва:

Пети клас – 1  паралелка

– разполагаме с високотехнологичен STEM  кабинет по природни науки

– интернет достъп до всяка точка има мултимедия

– два физкултурни салона и един специализиран за бойни изкуства

– работим по национални програми и проекти

– Използваме  Уча.се и Mozabook

За свободни се считат местата класовете от съответния етап до максимален брой ученици,  съобразно нормативната уредба.

Кандидатстването се осъществява на място в 141. ОУ