Училището е вид учебно заведение, което хората посещават обикновено в своите детски и младежки години, за да придобият знания.[1] Ролята му е не само образователна, но също така възпитателна и социална.[2] Със съответните определения, обхватът на понятието може допълнително да се разшири (например, по отношение на възрастта на обучаемите) или стесни (по отношение на профила на преподаваните знания).

През вековете е имало мъжки и девически училища, които делят учениците по пол, както и смесени. В днешно време съществуват т. нар. професионални училища, които дават образование, отнесено към дадена професия, както и училища по изкуствата и профилирани училища. По отношение начина на финансиране, биват държавни и частни.

История[редактиране | редактиране на кода]

Първите училища в България са основани през IX век от княз Борис при пристигането на учениците на Кирил и Методий – това са Преславската и Охридската книжовни школи. Тяхната цел е била обучаването на българските духовници в грамотност с новата азбука. Но освен това в Охрид св. Климент е преподавал и редица други знания, които са били важни за обикновения живот, например как се облагородяват плодни овошки.

В историята на България важна роля изиграват и килийните училища които през Възраждането се обособяват към българските църкви и манастири.

След килийните училища се появяват и елинските светски училища, а след тях и елино-българските училища, като преходен етап към светското новобългарско училище.

Други училища са били взаимните училища. Тяхното възникване е предизвикано от липсата на преподаватели. В тези училища учителя преподавал на по-напредналите ученици, те от своя страна предавали знанията си на другите, които преподавали на следващите.

След взаимоучителните училища се появяват и класните училища.

  • 141ou.com-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Narodni-Buditeli-Yuppiedu.com-BezplatenSait-Fondacia-4-2 клас-1
  • 141ou.com-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Narodni-Buditeli-Yuppiedu.com-BezplatenSait-Fondacia-Koreijski-Ezik
  • 141ou.com-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Narodni-Buditeli-Yuppiedu.com-BezplatenSait-Fondacia-STEM-Kabinet
  • 141ou.com-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Narodni-Buditeli-Yuppiedu.com-BezplatenSait-Fondacia-1клас
  • 141ou.com-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Narodni-Buditeli-Yuppiedu.com-BezplatenSait-Fondacia1

ОБРАЗОВАНИЕ С ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО

141. ОУ Народни будители с история от 1968 година.

141. ОУ Народни будители с история от 1968 година.

Еволюцията на Образованието в СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” в Божурище

Следващите етапи в развитието на образованието в СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” в Божурище отразяват постоянното стремежа към подобрение и модернизация на учебния процес.

Обновление на Учебната База: Строеж и Реконструкции

През последните десетилетия училището е свидетел на непрекъснати усилия за подобрение на учебната база. Строежът на нови сгради и реконструкциите са се извършвали с цел създаване на съвременни условия за обучение. Нови лаборатории за експериментална работа в областта на химията, биологията и физиката са създадени, осигурявайки на учениците възможност за практическо изучаване на науката.

Внедряване на Технологии в Образованието

С развитието на информационните технологии училището не остава настрани. Внедряването на компютърни технологии в учебния процес е станало неизменна част от образователния опит. Учениците имат достъп до съвременни компютърни класни стаи, оборудвани с необходимите софтуерни и хардуерни ресурси за изучаване на различни дисциплини.

Разнообразие в Образователните Програми

СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” се гордее с богато разнообразие от образователни програми и извънкласни дейности. Освен стандартните учебни предмети, училището предлага различни изборни курсове, които отговарят на интересите и потребностите на учениците. Това включва курсове по изкуство, спорт, технологии, чужди езици и много други.

Подкрепа за Успешна Професионална Ориентация

Училището активно подкрепя учениците в техния процес на професионална ориентация. Различни програми и инициативи се провеждат с цел информиране и подготовка на учениците за бъдещата им кариера. Сътрудничеството с различни фирми, институции и университети допринася за разширяване на хоризонтите на учениците и за подобряване на техните възможности за успешно включване в професионалния живот.

Културно и Социално Ангажиране

СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” не само развива интелектуалните способности на учениците, но и ги подготвя за активно участие в обществото. Различни културни и социални инициативи се организират през учебната година, като с цел насърчаване на общностното участие и развитие на социалната отговорност.

Подготовка за Бъдещето

В съвременния свят образованието играе ключова роля за успешната интеграция в обществото и за личното развитие на индивида. СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” в Божурище продължава да предлага качествено образование, което подготвя младите хора за предизвикателствата на бъдещето и за постигане на лични и професионални успехи.

Направления

Еволюцията на Образованието в СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” в Божурище

Следващите етапи в развитието на образованието в СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” в Божурище отразяват постоянното стремежа към подобрение и модернизация на учебния процес.

Обновление на Учебната База: Строеж и Реконструкции

През последните десетилетия училището е свидетел на непрекъснати усилия за подобрение на учебната база. Строежът на нови сгради и реконструкциите са се извършвали с цел създаване на съвременни условия за обучение. Нови лаборатории за експериментална работа в областта на химията, биологията и физиката са създадени, осигурявайки на учениците възможност за практическо изучаване на науката.

Внедряване на Технологии в Образованието

С развитието на информационните технологии училището не остава настрани. Внедряването на компютърни технологии в учебния процес е станало неизменна част от образователния опит. Учениците имат достъп до съвременни компютърни класни стаи, оборудвани с необходимите софтуерни и хардуерни ресурси за изучаване на различни дисциплини.

Разнообразие в Образователните Програми

СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” се гордее с богато разнообразие от образователни програми и извънкласни дейности. Освен стандартните учебни предмети, училището предлага различни изборни курсове, които отговарят на интересите и потребностите на учениците. Това включва курсове по изкуство, спорт, технологии, чужди езици и много други.

Подкрепа за Успешна Професионална Ориентация

Училището активно подкрепя учениците в техния процес на професионална ориентация. Различни програми и инициативи се провеждат с цел информиране и подготовка на учениците за бъдещата им кариера. Сътрудничеството с различни фирми, институции и университети допринася за разширяване на хоризонтите на учениците и за подобряване на техните възможности за успешно включване в професионалния живот.

Културно и Социално Ангажиране

СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” не само развива интелектуалните способности на учениците, но и ги подготвя за активно участие в обществото. Различни културни и социални инициативи се организират през учебната година, като с цел насърчаване на общностното участие и развитие на социалната отговорност.

Подготовка за Бъдещето

В съвременния свят образованието играе ключова роля за успешната интеграция в обществото и за личното развитие на индивида. СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” в Божурище продължава да предлага качествено образование, което подготвя младите хора за предизвикателствата на бъдещето и за постигане на лични и професионални успехи.

Нашите ученици изучават:

Английски език – за да общуват активно и свободно в глобалния свят

Информационни технологии – за да бъдат конкурентни на пазара на труда и да нямат физически бариери

Хореография – български народни танци – за да останат уникални в световното многообразие

За нас

Ние сме общност, в която учат деца и млади хора от община Божурище на възраст от 7 до 19 години.

В нашето училище обучението е насочено към стимулиране на учениците да развиват както умения за работа в екип, предприемачески дух и способност за справяне с предизвикателства, така и да ги възпитаваме в общочовешки ценности и добродетели.

Мисия

Вярваме че СУ „Летец Христо Топракчиев“ e общност от учители, ученици и родители, които си сътрудничат, за да осигуряват:

  • безопасна среда за обучение и възпитание
  • обучение, насочено към приложност на знанието
  • възможност за формиране на добродетели и активна гражданска позиция
  • учебна среда, в която да се изграждат дигитални умения и компетенции по английски език

в какво

сме най-добри

корпоративни

в какво

събития

сме най-добри
в какво
сме най-добри
в какво
сме най-добри

за нас

корпоративни
събития
корпоративни

СУ “Летец Христо Топракчиев”

събития

корпоративни

за нас

събития

СУ Летец Христо Топракчиев
за нас
СУ Летец Христо Топракчиев
за нас
СУ Летец Христо Топракчиев

Носим отговорност за Вашите деца

Носим отговорност за Вашите деца

Носим отговорност за Вашите деца

141ou.com-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Narodni-Buditeli-Yuppiedu.com-BezplatenSait-Fondacia

Носим отговорност
за Вашите деца

ВНИМАНИЕ КЪМ ДЕТАЙЛА

Програмата включва интегриране на иновативни методи и технологии в образователния процес, като използването на интерактивни учебни материали и компютърни програми за обучение. Учителите работят индивидуално с всяко дете, предлагайки персонализирани уроци и подкрепа. Основната цел е да се осигури всеки ученик да постигне успех и да се развие своя потенциал.

ГОВОРИМ ЕЗИКА НА УСПЕХА

Децата от 141. Основно училище “Народни будители” се отличават с успехи в различни състезания и конкурси. Техните постижения не само са израз на таланта им, но и на усърдието и ангажираността, които проявяват в образователния процес. Сред тези успехи можем да отбележим много добро представяне на математически олимпиади, литературни конкурси, участия в национални и международни състезания по наука и технологии.

ЕКСПЕРТЕН ЕКИП

Професионализмът и отдадеността на екипа педагози на 141. Основно училище “Народни будители” са непоколебими. Те се отличават с изключителни умения и ангажираност в обучението и възпитанието на децата. С вдъхновение и търпение те водят учениците към знание и разбиране, подкрепяйки техния личностен и академичен растеж. Със своя пример и иновативен подход, те създават стимулираща образователна среда, в която всяко дете може да процъфтява.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Допълнителните дейности извън задължителната програма са като ключ, отварящ вратата към богатство от възможности за развитие на учениците. В 141. ОУ “Народни будители” те играят ролята на катализатор за интереса и мотивацията на децата. Тези активности обогатяват обучението, насърчават креативността, разширяват хоризонтите на учениците. От изучаването на изкуство и музика, през спорт и езикови курсове, до научни експерименти и доброволчески инициативи, всяка дейност предоставя възможност за учене и растеж.

ВНИМАНИЕ КЪМ ДЕТАЙЛА

Програмата включва интегриране на иновативни методи и технологии в образователния процес, като използването на интерактивни учебни материали и компютърни програми за обучение. Учителите работят индивидуално с всяко дете, предлагайки персонализирани уроци и подкрепа. Основната цел е да се осигури всеки ученик да постигне успех и да се развие своя потенциал.

ГОВОРИМ ЕЗИКА НА УСПЕХА

Децата от 141. Основно училище “Народни будители” се отличават с успехи в различни състезания и конкурси. Техните постижения не само са израз на таланта им, но и на усърдието и ангажираността, които проявяват в образователния процес. Сред тези успехи можем да отбележим много добро представяне на математически олимпиади, литературни конкурси, участия в национални и международни състезания по наука и технологии.

ЕКСПЕРТЕН ЕКИП

Професионализмът и отдадеността на екипа педагози на 141. Основно училище “Народни будители” са непоколебими. Те се отличават с изключителни умения и ангажираност в обучението и възпитанието на децата. С вдъхновение и търпение те водят учениците към знание и разбиране, подкрепяйки техния личностен и академичен растеж. Със своя пример и иновативен подход, те създават стимулираща образователна среда, в която всяко дете може да процъфтява.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Допълнителните дейности извън задължителната програма са като ключ, отварящ вратата към богатство от възможности за развитие на учениците. В 141. ОУ “Народни будители” те играят ролята на катализатор за интереса и мотивацията на децата. Тези активности обогатяват обучението, насърчават креативността, разширяват хоризонтите на учениците. От изучаването на изкуство и музика, през спорт и езикови курсове, до научни експерименти и доброволчески инициативи, всяка дейност предоставя възможност за учене и растеж.

Фондация За Семейството  Децата.

Link OUT

Link in

Ние разбираме нуждата от чиста и здравословна околна среда, поради което използваме само и единствено екологични и нетоксични почистващи препарати на Kiter. Предлаганите почистващи услуги включват:

Двустранно измиване на прозорци и дограми;
Детаилно прахосмукиране на прах от подови настилки и мебели;
Мокро почистване на подови настилки;
Забърсване на прах от всички повърхности;
Дълбоко почистване на бани, тоалетни и други санитарни помещения и компоненти.

Обръщаме голямо внимание на детайлите, така че можете да бъдете сигурни за качеството на предоставяната услуга.

Фондация За Семейството  Децата

се заема отговорно с почистването на всяка една стая, включително всекидневната, спалните, баните и кухнята. Ще почистим мебелите от прах, ще почистим огледалата и ще се уверим, че всяка една повърхност от Вашия дом е без паяжини и пръстови отпечатъци. В банята ще полираме тоалетната, мивката и душа до блясък. А в кухнята ще лъснем плотовете, печката и мивката докато се уверим че са хигиенично чисти и готови за експлоатация.

Стигне ли се до почистване на офис, екипът на ChistiBG ще се заеме отговорно с почистването на общите части, конферентните зали и частните офиси. Трайно ще елиминираме прахта от Вашите бюра и монитори. Също така дезинфекцираме зони с голяма интензивност на натоварване, като дръжки на врати, ключове за осветление и клавиатури, за да осигурим едно безопасно пространство за работа без микроби.

Нашият специализиран екип предлага изключително гъвкави опции за планиране, за да се съобразим с работния процес на Вашата фирма. Независимо от нуждата за ежедневно, седмично или месечно почистване, ние ще подходим отговорно за да намерим решение, което отговаря на Вашите потребности. Фондация За Семейството и Децата

Почистваме и офис мебели, включително бюра, столове, маси и други. Всеки наш екип е обучен да почиства различните повърхности старателно и внимателно, без да оставя петна и ивици. Това гарантира безупречното състояние на Вашите офис мебели след „Почистване на офис“ от ChistiBG.

Също така почистваме и врати и кюбици. ресторант в Пловдив Използваме професионална почистващи препарати Kiter за ефективното почистване на стъклени повърхности, оставяйки ги кристално чисти. Прахосмикирането и миенето на подове е друг важен аспект от предлаганите услуги.

Използваме професионална подопочистваща техника Karcher, за да премахнем наслоената прах и мръсотия, докарвайки подовете в безупречно състояние. Почистването на санитарните помещения също е важна част от нашите услуги.

След работата на екипа от ChistiBG ние гарантираме, ресторант в Пловдив че всички повърхности в тоалетните са дезинфекцирани, включително тоалетни, мивки и плотове. Освен с почистване, нашите служители се ангажират и с презареждането на дозатори за сапун и дезинфектанти. Освен изредените до момента услуги, специалистите в почистването предлагат на своите клиенти и изпиране на подови настилки и пране на мека мебел.

Фондация За Семейството  Децата

Организираме оглед във възможно най-кратък срок, за да сме максимално полезни в отстраняването на вашите проблеми с почистването на съответната мръсотия

Предистория: От Първото Училище до Изграждането на Ново

През 1913 година се разкрива първото училище в село Божурище, в помещението на конезавода. През 1930 година то е преместено в частната сграда на Стефан Стоичков. Подобно на това, прогимназията се развива в сградата на фотографката в района на училището. С населението, което расте, Божурище става махала, подчинена на община Гурмазово. Събитията като събранието на 11 февруари 1934 г. в махала Божурище оформят решението за изграждането на ново училище.

Откриване: Рождението на Училището

Официалното откриване на новото училище в Божурище се случва на 2 ноември 1935 година, макар че функционира от 1937 година. Училището е кръстено с името на Христо Топракчиев, първият прогресивен летец в България.

Развитие и Съвремие: Еволюцията на Образованието

С нарастването на населението и учениците, нова училищна сграда става необходимост. През 1966 година се започва строежът на новото училище, което е завършено със средства на ОНС. През 1983/1984 година, основното училище се преобразува в едно Средно Политехническо училище.

След 1989 година, промените в образованието водят до отмяна на ученическата униформа и други идеологически практики. Системата на ПГО продължава, а училището се адаптира към новите изисквания на времето. Изграждат се нови кабинети и сгради, въвежда се по-голяма свобода за учителите и учениците.

Постоянно Подобрение: Успешното Управление

Под ръководството на различни директори, училището продължава да се развива и модернизира. През 2009 година, г-жа Мая Каранфилова Спасова поема длъжността “Директор”, като продължава да развива училището в съответствие със съвременните стандарти и изисквания.

cherry-adv.net

Вашите цели. Нашият опит.

Вашите цели. Нашият опит.

Вашите цели. Нашият опит.

Вашето виждане.
Нашият опит.

Еволюцията на Образованието в СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” в Божурище

Следващите етапи в развитието на образованието в СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” в Божурище отразяват постоянното стремежа към подобрение и модернизация на учебния процес.

Обновление на Учебната База: Строеж и Реконструкции

През последните десетилетия училището е свидетел на непрекъснати усилия за подобрение на учебната база. Строежът на нови сгради и реконструкциите са се извършвали с цел създаване на съвременни условия за обучение. Нови лаборатории за експериментална работа в областта на химията, биологията и физиката са създадени, осигурявайки на учениците възможност за практическо изучаване на науката.

Внедряване на Технологии в Образованието

С развитието на информационните технологии училището не остава настрани. Внедряването на компютърни технологии в учебния процес е станало неизменна част от образователния опит. Учениците имат достъп до съвременни компютърни класни стаи, оборудвани с необходимите софтуерни и хардуерни ресурси за изучаване на различни дисциплини.

Разнообразие в Образователните Програми

СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” се гордее с богато разнообразие от образователни програми и извънкласни дейности. Освен стандартните учебни предмети, училището предлага различни изборни курсове, които отговарят на интересите и потребностите на учениците. Това включва курсове по изкуство, спорт, технологии, чужди езици и много други.

Подкрепа за Успешна Професионална Ориентация

Училището активно подкрепя учениците в техния процес на професионална ориентация. Различни програми и инициативи се провеждат с цел информиране и подготовка на учениците за бъдещата им кариера. Сътрудничеството с различни фирми, институции и университети допринася за разширяване на хоризонтите на учениците и за подобряване на техните възможности за успешно включване в професионалния живот.

Културно и Социално Ангажиране

СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” не само развива интелектуалните способности на учениците, но и ги подготвя за активно участие в обществото. Различни културни и социални инициативи се организират през учебната година, като с цел насърчаване на общностното участие и развитие на социалната отговорност.

Подготовка за Бъдещето

В съвременния свят образованието играе ключова роля за успешната интеграция в обществото и за личното развитие на индивида. СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” в Божурище продължава да предлага качествено образование, което подготвя младите хора за предизвикателствата на бъдещето и за постигане на лични и професионални успехи.

проекти

корпоративни
събития
корпоративни

Реализирани проекти

събития

корпоративни

проекти

събития

Реализирани проекти
проекти
Реализирани проекти
проекти

С визия за бъдещето

С визия за бъдещето

С визия за бъдещето

141ou.com-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Narodni-Buditeli-Yuppiedu.com-BezplatenSait-Fondacia

Визия за бъдещето

Еволюцията на Образованието в СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” в Божурище

Следващите етапи в развитието на образованието в СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” в Божурище отразяват постоянното стремежа към подобрение и модернизация на учебния процес.

Обновление на Учебната База: Строеж и Реконструкции

През последните десетилетия училището е свидетел на непрекъснати усилия за подобрение на учебната база. Строежът на нови сгради и реконструкциите са се извършвали с цел създаване на съвременни условия за обучение. Нови лаборатории за експериментална работа в областта на химията, биологията и физиката са създадени, осигурявайки на учениците възможност за практическо изучаване на науката.

Внедряване на Технологии в Образованието

С развитието на информационните технологии училището не остава настрани. Внедряването на компютърни технологии в учебния процес е станало неизменна част от образователния опит. Учениците имат достъп до съвременни компютърни класни стаи, оборудвани с необходимите софтуерни и хардуерни ресурси за изучаване на различни дисциплини.

Разнообразие в Образователните Програми

СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” се гордее с богато разнообразие от образователни програми и извънкласни дейности. Освен стандартните учебни предмети, училището предлага различни изборни курсове, които отговарят на интересите и потребностите на учениците. Това включва курсове по изкуство, спорт, технологии, чужди езици и много други.

Подкрепа за Успешна Професионална Ориентация

Училището активно подкрепя учениците в техния процес на професионална ориентация. Различни програми и инициативи се провеждат с цел информиране и подготовка на учениците за бъдещата им кариера. Сътрудничеството с различни фирми, институции и университети допринася за разширяване на хоризонтите на учениците и за подобряване на техните възможности за успешно включване в професионалния живот.

Културно и Социално Ангажиране

СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” не само развива интелектуалните способности на учениците, но и ги подготвя за активно участие в обществото. Различни културни и социални инициативи се организират през учебната година, като с цел насърчаване на общностното участие и развитие на социалната отговорност.

Подготовка за Бъдещето

В съвременния свят образованието играе ключова роля за успешната интеграция в обществото и за личното развитие на индивида. СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” в Божурище продължава да предлага качествено образование, което подготвя младите хора за предизвикателствата на бъдещето и за постигане на лични и професионални успехи.

Национални проекти

През 2024 – 2025 г. продължаваме работа по STEM проект, с което ще обновим компютърния кабинет, ще изградим кабинет по биология и химия с възможност за виртуална реалност и ще дооборудваме 4 високо технологични стаи.

Конкурси

По проект ПМС 46 закупихме батут и предстои да закупим халки, въже за катерене, медали и купи. По проект “Успех за теб” осигуряваме психолог, втори ресурсен учител, логопед, допълнителна и обща подкрепа.

Училищни проекти

Работим по проект “Заедно в изкуствата и спорта”, с което осигуряваме безплатни за учениците занимания по народни танци с ръководител солист от известния състав “Българе” и тренировки по футбол и баскетбол с ръководител Кирил Наков. Осигуряваме народни носии и екипи за съответния спорт.

Събития

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

141OU-Narodni buditeli--yuppiedu.com-FondaciaZaSemejstvoto-i-Decata--ПУД4
141ou.com-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Narodni-Buditeli-Yuppiedu.com-BezplatenSait-Fondacia-24-05-2024
141ou.com-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Narodni-Buditeli-Yuppiedu.com-BezplatenSait-Fondacia-Easter

Еволюцията на Образованието в СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” в Божурище

Следващите етапи в развитието на образованието в СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” в Божурище отразяват постоянното стремежа към подобрение и модернизация на учебния процес.

Обновление на Учебната База: Строеж и Реконструкции

През последните десетилетия училището е свидетел на непрекъснати усилия за подобрение на учебната база. Строежът на нови сгради и реконструкциите са се извършвали с цел създаване на съвременни условия за обучение. Нови лаборатории за експериментална работа в областта на химията, биологията и физиката са създадени, осигурявайки на учениците възможност за практическо изучаване на науката.

Внедряване на Технологии в Образованието

С развитието на информационните технологии училището не остава настрани. Внедряването на компютърни технологии в учебния процес е станало неизменна част от образователния опит. Учениците имат достъп до съвременни компютърни класни стаи, оборудвани с необходимите софтуерни и хардуерни ресурси за изучаване на различни дисциплини.

Разнообразие в Образователните Програми

СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” се гордее с богато разнообразие от образователни програми и извънкласни дейности. Освен стандартните учебни предмети, училището предлага различни изборни курсове, които отговарят на интересите и потребностите на учениците. Това включва курсове по изкуство, спорт, технологии, чужди езици и много други.

Подкрепа за Успешна Професионална Ориентация

Училището активно подкрепя учениците в техния процес на професионална ориентация. Различни програми и инициативи се провеждат с цел информиране и подготовка на учениците за бъдещата им кариера. Сътрудничеството с различни фирми, институции и университети допринася за разширяване на хоризонтите на учениците и за подобряване на техните възможности за успешно включване в професионалния живот.

Културно и Социално Ангажиране

СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” не само развива интелектуалните способности на учениците, но и ги подготвя за активно участие в обществото. Различни културни и социални инициативи се организират през учебната година, като с цел насърчаване на общностното участие и развитие на социалната отговорност.

Подготовка за Бъдещето

В съвременния свят образованието играе ключова роля за успешната интеграция в обществото и за личното развитие на индивида. СОУ “Лет. Хр. Топракчиев” в Божурище продължава да предлага качествено образование, което подготвя младите хора за предизвикателствата на бъдещето и за постигане на лични и професионални успехи.

Национални проекти

През 2024 – 2025 г. продължаваме работа по STEM проект, с което ще обновим компютърния кабинет, ще изградим кабинет по биология и химия с възможност за виртуална реалност и ще дооборудваме 4 високо технологични стаи.

Училищни проекти

Работим по проект “Заедно в изкуствата и спорта”, с което осигуряваме безплатни за учениците занимания по народни танци с ръководител солист от известния състав “Българе” и тренировки по футбол и баскетбол с ръководител Кирил Наков. Осигуряваме народни носии и екипи за съответния спорт.

Конкурси

По проект ПМС 46 закупихме батут и предстои да закупим халки, въже за катерене, медали и купи. По проект “Успех за теб” осигуряваме психолог, втори ресурсен учител, логопед, допълнителна и обща подкрепа.

Събития

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

141OU-Narodni buditeli--yuppiedu.com-FondaciaZaSemejstvoto-i-Decata--ПУД4
141ou.com-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Narodni-Buditeli-Yuppiedu.com-BezplatenSait-Fondacia-24-05-2024
141ou.com-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Narodni-Buditeli-Yuppiedu.com-BezplatenSait-Fondacia-Easter

Национални проекти

През 2024 – 2025 г. продължаваме работа по STEM проект, с което ще обновим компютърния кабинет, ще изградим кабинет по биология и химия с възможност за виртуална реалност и ще дооборудваме 4 високо технологични стаи.

Училищни проекти

Работим по проект “Заедно в изкуствата и спорта”, с което осигуряваме безплатни за учениците занимания по народни танци с ръководител солист от известния състав “Българе” и тренировки по футбол и баскетбол с ръководител Кирил Наков. Осигуряваме народни носии и екипи за съответния спорт.

Конкурси

По проект ПМС 46 закупихме батут и предстои да закупим халки, въже за катерене, медали и купи. По проект “Успех за теб” осигуряваме психолог, втори ресурсен учител, логопед, допълнителна и обща подкрепа.

Събития

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

141ou.com-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Narodni-Buditeli-Yuppiedu.com-BezplatenSait-Fondacia-24-05-2024
141ou.com-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Narodni-Buditeli-Yuppiedu.com-BezplatenSait-Fondacia-Easter

Актуални новини

Предстоящи събития

Реализирани събития

Следващото събитие след

Актуални новини

141OU-Narodni buditeli--yuppiedu.com-FondaciaZaSemejstvoto-i-Decata-_2024-05-25_15-39-27-711
141OU-Narodni buditeli--yuppiedu.com-FondaciaZaSemejstvoto-i-Decata-_2024-05-25_15-39-26-250
141OU-Narodni buditeli--yuppiedu.com-FondaciaZaSemejstvoto-i-Decata--Директори 1

Актуални новини

141ou.com-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Narodni-Buditeli-Yuppiedu.com-BezplatenSait-Fondacia-Korejski-Ezik
141ou.com-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Narodni-Buditeli-Yuppiedu.com-BezplatenSait-Fondacia-5
141ou.com-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Narodni-Buditeli-Yuppiedu.com-BezplatenSait-Fondacia-7
141ou.com-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Narodni-Buditeli-Yuppiedu.com-BezplatenSait-Fondacia-Roditeli

Сайт за Училище Безплатно

Ние разбираме нуждата от чиста и здравословна околна среда, поради което използваме само и единствено екологични и нетоксични почистващи препарати на Kiter.

Link OUT

Link in

Предлаганите почистващи услуги включват:

Двустранно измиване на прозорци и дограми;
Детаилно прахосмукиране на прах от подови настилки и мебели;
Мокро почистване на подови настилки;
Забърсване на прах от всички повърхности;
Дълбоко почистване на бани, тоалетни и други санитарни помещения и компоненти.

Обръщаме голямо внимание на детайлите, така че можете да бъдете сигурни за качеството на предоставяната услуга. Фондация За Семейството Децата

Сайт за Училище Безплатно

се заема отговорно с почистването на всяка една стая, включително всекидневната, спалните, баните и кухнята. Ще почистим мебелите от прах, ще почистим огледалата и ще се уверим, че всяка една повърхност от Вашия дом е без паяжини и пръстови отпечатъци. В банята ще полираме тоалетната, мивката и душа до блясък. А в кухнята ще лъснем плотовете, печката и мивката докато се уверим че са хигиенично чисти и готови за експлоатация.

Стигне ли се до почистване на офис, екипът на ChistiBG ще се заеме отговорно с почистването на общите части, конферентните зали и частните офиси. Трайно ще елиминираме прахта от Вашите бюра и монитори. Също така дезинфекцираме зони с голяма интензивност на натоварване, като дръжки на врати, ключове за осветление и клавиатури, за да осигурим едно безопасно пространство за работа без микроби.

Нашият специализиран екип предлага изключително гъвкави опции за планиране, за да се съобразим с работния процес на Вашата фирма. Независимо от нуждата за ежедневно, седмично или месечно почистване, ние ще подходим отговорно за да намерим решение, което отговаря на Вашите потребности.

Сайт за Училище Безплатно

Почистваме и офис мебели, включително бюра, столове, маси и други. Всеки наш екип е обучен да почиства различните повърхности старателно и внимателно, без да оставя петна и ивици. Това гарантира безупречното състояние на Вашите офис мебели след „Почистване на офис“ от ChistiBG.

Също така почистваме и врати и кюбици. ресторант в Пловдив Използваме професионална почистващи препарати Kiter за ефективното почистване на стъклени повърхности, оставяйки ги кристално чисти. Прахосмикирането и миенето на подове е друг важен аспект от предлаганите услуги.

Използваме професионална подопочистваща техника Karcher, за да премахнем наслоената прах и мръсотия, докарвайки подовете в безупречно състояние. Почистването на санитарните помещения също е важна част от нашите услуги.

След работата на екипа от ChistiBG ние гарантираме, ресторант в Пловдив че всички повърхности в тоалетните са дезинфекцирани, включително тоалетни, мивки и плотове. Освен с почистване, нашите служители се ангажират и с презареждането на дозатори за сапун и дезинфектанти. Освен изредените до момента услуги, специалистите в почистването предлагат на своите клиенти и изпиране на подови настилки и пране на мека мебел.

Сайт за Училище Безплатно

Организираме оглед във възможно най-кратък срок, за да сме максимално полезни в отстраняването на вашите проблеми с почистването на съответната мръсотия

Предистория: От Първото Училище до Изграждането на Ново

През 1913 година се разкрива първото училище в село Божурище, в помещението на конезавода. През 1930 година то е преместено в частната сграда на Стефан Стоичков. Подобно на това, прогимназията се развива в сградата на фотографката в района на училището. С населението, което расте, Божурище става махала, подчинена на община Гурмазово. Събитията като събранието на 11 февруари 1934 г. в махала Божурище оформят решението за изграждането на ново училище.

Откриване: Фондация За Семейството  Децата

Официалното откриване на новото училище в Божурище се случва на 2 ноември 1935 година, макар че функционира от 1937 година. Училището е кръстено с името на Христо Топракчиев, първият прогресивен летец в България.

Развитие и Съвремие: Фондация За Семейството  Децата

С нарастването на населението и учениците, нова училищна сграда става необходимост. През 1966 година се започва строежът на новото училище, което е завършено със средства на ОНС. През 1983/1984 година, основното училище се преобразува в едно Средно Политехническо училище.

След 1989 година, промените в образованието водят до отмяна на ученическата униформа и други идеологически практики. Системата на ПГО продължава, а училището се адаптира към новите изисквания на времето. Изграждат се нови кабинети и сгради, въвежда се по-голяма свобода за учителите и учениците.

Постоянно Фондация За Семейството  Децата

Под ръководството на различни директори, училището продължава да се развива и модернизира. През 2009 година, г-жа Мая Каранфилова Спасова поема длъжността “Директор”, като продължава да развива училището в съответствие със съвременните стандарти и изисквания.

cherry-adv.net

141ou.com-Sredno-ObshtoObrazuvatelno-Narodni-Buditeli-Yuppiedu.com-BezplatenSait-Fondacia-Roditeli