ПРИЕМ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ПЛАН ПРИЕМ 2023/ 2024

Уведомяваме всички заинтересовани родители,  че със заповед ………………  на директора на 141 ОУ “Народни будители”,  съгласувано с общинския съвет на училището е утвърден училищен план прием за учебната 20 трета 2024 учебна година както следва:

Подготвителна група 5 и 6 годишни –  1 група

За свободни се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици,  съобразно нормативната уредба.

Кандидатстването ще става през онлайн платформата на Столична община, която е отворена, а подробна информация за работата със системата можете да намерите тук.

Видео ръководство за кандидатстването може да намерите тук.

Уважаеми родители,

С Наредба за прием на деца в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община можете да се запознаете като свалите файловете към страницата. Регистрирането и кандидатстването се извършва по електронен път в сайта на ИСОДЗ или ПГУ На адрес: www.kg.sofia.bg

Списък на необходимите документи за проверка и сверяване на данните,  които трябва да представят родителите при записването на детето в подготвителна група

  1.  лична карта на родител/ за постоянен адрес/  или оригинална удостоверение за настоящ адрес,  издадени от съответната Районна администрация преди датата на класирането на детето.
  2.  оригинално удостоверение за раждане на детето
  3.  документи удостоверяващи наличие на критерии,  посочени в раздел III ,,Критерии”. чл. 18  от Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Списък на медицинските изследвания и документи които трябва да представят родителите при постъпването на детето подготвителна група на 15 септември

  1. Лична здравно профилактична карта,  и издадена от личния лекар в която трябва да бъде внесена следната информация:

– всички имунизации направени до момента на постъпване в училище;

– профилактичен преглед за здравословното състояние на детето( наследяване заболявания, ТЕЛК,  алергии, прекарани боледувания и други)

–  данни за антропометрични измервания( ръст, тегло)

Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път в сайта на ИСОДЗ  и ПГУ  на адрес

Съгласно решение номер 82/ 22. 02. 2018г На Столичен общински съвет,  приемът на деца в подготвителните групи в общинските училища се извършва през  информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителни групи в училищата

Класиранията се извършват според графика на дейностите публикуван на сайта на ИСОДЗ  и ПГУ.

Записване съгласно чл.  15 (2)  от Решение номер 82/ 22. 02. 2018г На Столичен общински съвет. “При записване Родителят/ настойникът представя заявление. Заявлението задължително се изписват трите имена на детето ЕГН/ ЛНЧ, Постоянен адрес на родителите/ настойниците и телефон за контакт.Представя се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите/ настойника за сверяване на данните.”

Успешен екип е онзи, който се е сработил така, че дори в най-динамичната сфера и напрегнат момент постига с хармония и разбирателство поставените цели.

610

Обучавани деца

ПЛАН ПРИЕМ 2023/ 2024

Уведомяваме всички заинтересовани родители,  че със заповед ………………  на директора на 141 ОУ “Народни будители”,  съгласувано с общинския съвет на училището е утвърден училищен план прием за учебната 20 трета 2024 учебна година както следва:

Подготвителна група 5 и 6 годишни –  1 група

За свободни се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици,  съобразно нормативната уредба.

Кандидатстването ще става през онлайн платформата на Столична община, която е отворена, а подробна информация за работата със системата можете да намерите тук.

Видео ръководство за кандидатстването може да намерите тук.

Уважаеми родители,

С Наредба за прием на деца в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община можете да се запознаете като свалите файловете към страницата. Регистрирането и кандидатстването се извършва по електронен път в сайта на ИСОДЗ или ПГУ На адрес: www.kg.sofia.bg

Списък на необходимите документи за проверка и сверяване на данните,  които трябва да представят родителите при записването на детето в подготвителна група

  1.  лична карта на родител/ за постоянен адрес/  или оригинална удостоверение за настоящ адрес,  издадени от съответната Районна администрация преди датата на класирането на детето.
  2.  оригинално удостоверение за раждане на детето
  3.  документи удостоверяващи наличие на критерии,  посочени в раздел III ,,Критерии”. чл. 18  от Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Списък на медицинските изследвания и документи които трябва да представят родителите при постъпването на детето подготвителна група на 15 септември

  1. Лична здравно профилактична карта,  и издадена от личния лекар в която трябва да бъде внесена следната информация:

– всички имунизации направени до момента на постъпване в училище;

– профилактичен преглед за здравословното състояние на детето( наследяване заболявания, ТЕЛК,  алергии, прекарани боледувания и други)

–  данни за антропометрични измервания( ръст, тегло)

Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път в сайта на ИСОДЗ  и ПГУ  на адрес

Съгласно решение номер 82/ 22. 02. 2018г На Столичен общински съвет,  приемът на деца в подготвителните групи в общинските училища се извършва през  информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителни групи в училищата

Класиранията се извършват според графика на дейностите публикуван на сайта на ИСОДЗ  и ПГУ.

Записване съгласно чл.  15 (2)  от Решение номер 82/ 22. 02. 2018г На Столичен общински съвет. “При записване Родителят/ настойникът представя заявление. Заявлението задължително се изписват трите имена на детето ЕГН/ ЛНЧ, Постоянен адрес на родителите/ настойниците и телефон за контакт.Представя се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите/ настойника за сверяване на данните.”