ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

2020-Организация-на-учебния-ден_page-0001
2020-Организация-на-учебния-ден_page-0002

Успешен екип е онзи, който се е сработил така, че дори в най-динамичната сфера и напрегнат момент постига с хармония и разбирателство поставените цели.

610

Обучавани деца

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

2020-Организация-на-учебния-ден_page-0001
2020-Организация-на-учебния-ден_page-0002