ПЪРВИ КЛАС

ПЛАН ПРИЕМ 2023/ 2024

Уведомяваме всички заинтересовани родители,  че със заповед ………………  на директора на 141. ОУ “Народни будители”, съгласувано с общинския съвет на училището е утвърден училищен план прием за учебната 2023 2024 учебна година както следва:

Първи клас:

– 2  паралелки с целодневен режим на обучение с избираеми учебни часове:

– 1  английски език, 1 компютърно моделиране, 1 математика

– 1 английски език, 1 компютърно моделиране, 1 български език и литература

Целодневен режим на обучение за учениците от следните класове:

1, 2, 3, 4 клас

За свободни се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици,  съобразно нормативната уредба.

Кандидатстването ще става чрез онлайн платформата на Столична община, която ще бъде отворена на ………………

Подробна информация за работата със системата можете да намерите тук

Видео ръководство за кандидатстването можете да намерите тук,  както и тук

Успешен екип е онзи, който се е сработил така, че дори в най-динамичната сфера и напрегнат момент постига с хармония и разбирателство поставените цели.

610

Обучавани деца

ПЛАН ПРИЕМ 2023/ 2024

Уведомяваме всички заинтересовани родители,  че със заповед ………………  на директора на 141. ОУ “Народни будители”, съгласувано с общинския съвет на училището е утвърден училищен план прием за учебната 2023 2024 учебна година както следва:

Първи клас:

– 2  паралелки с целодневен режим на обучение с избираеми учебни часове:

– 1  английски език, 1 компютърно моделиране, 1 математика

– 1 английски език, 1 компютърно моделиране, 1 български език и литература

Целодневен режим на обучение за учениците от следните класове:

1, 2, 3, 4 клас

За свободни се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой ученици,  съобразно нормативната уредба.

Кандидатстването ще става чрез онлайн платформата на Столична община, която ще бъде отворена на ………………

Подробна информация за работата със системата можете да намерите тук

Видео ръководство за кандидатстването можете да намерите тук,  както и тук